Il libro Mučeniška pot k svobodi è stato pubblicato dalla casa editice "Ljudske pravice" (diritti del popolo) in 10.000 copie nel maggio del 1946 ed è il secondo nella collana di documenti della Lotta di Liberazione

Italiano
Knjiga »Mučeniška pot k svobodi« ja druga v zbirki dokumentov iz osvobodilne borbe. Dotiskala jo je tiskarna »Ljudske pravice« v Ljubljani maja 1946 v nakladi 10.000 izvodov
Slovensko
Slike     Fotografie
Ta album je bil sestavljen s sodelovanjem propagandne komisije pri IOOF in foto-sekcije tiskovnega urada pri predsedstvu vlade LRS Questo album fotografico è stato realizzato grazie alla collaborazione della commissione di propaganda del "IOOF" e della sezione fotografica del ufficio stampa del governo della Repubblica Popolare di Slovenia


www.nuovaalabarda.org
crimini di guerra italiani criminali seconda guerra mondiale crimini fascisti criminali fascisti bela garda domobranci collaborazionisti