Obešena partizana v Novem Mestu konec 1943. Prvemu so spodvezali noge