Major Mirtič Josip iz Ljubljane, ěrtev domobrancev v novembru 1944 v Beli Krajini. S streli iz hitrostrelke so mu zarisali v glavo peterokrako zvezdo