Ker je bila tvornica smrti preobremenjena, so trupla gromadili pred krematoriji