Trupla političnih jetnikov čakajo v plinski sobi na upepelitev