Junaška smrt partizana in partizanke - na poti k usmrtitvi