Slovenske vaške straže se vežbajo pod italijansko komando