Žrtev Hitlerjevskih zveri na Gorenjskem.(Slika najdna pri ujetem nemškem vojaku)