Na Jelovici zajeti, mučeni in pobiti partizani 1942