V borbi na Dobrovljah ujeti partizani v sprevodu sredi celjske hitlerjevske svojati 7.XI.1942