Sestri Šušteršič Antonija in Frančiška, ustreljeni 9.VIII.1944 v Spodnji Hrušici od Črne roke