Mučeniška Pot k Svobodi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Belogardistični krvniki

Junaöka smrt partizana in partizanke - na poti k usmrtitvi

Zavezali so jima oči

Zadnji trenutki

Zadeta sta

Zločin je dokončan

értve italijanov na planini Golobar nad Bovcem - I

értve italijanov na planini Golobar nad Bovcem - II

értve italijanov na planini Golobar nad Bovcem - III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15