Mučeniška Pot k Svobodi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15értve italijanov na planini Golobar nad Bovcem - IV

értve italijanov na planini Golobar nad Bovcem - V

értve italijanov na planini Golobar nad Bovcem - VI

értve italijanov na planini Golobar nad Bovcem - VII

Prihod v taboriöče smrti na Rab

Slovensko ljudstvo umira pod öotori na Rabu

Interniranci gradijo barake smrti na Rabu

Lakota izčrpava slovensko deco na Rabu

Vodenica od lakote mori Slovence na Rabu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15