Mučeniška Pot k Svobodi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...isto roko rablja Rösenerja je prijateljisko stisnil škof Rožman

Rožman - Rupnik - Rösener, reakcionarji, roparji in rablji

Rupnik, škof Rožman, Rösener - nerazdružljivi zavezniki

Gestapovci so na Gorenjskem zajeli kurirja

Hitlerjevci mučijo na pol živega partizana

Gestapovci ob svoji žrtvi

Avgusta 1942 so nemci ustrelili vaščane Dobrega polja pri Ljubnem

Ujet partizan v Mali poljani pod Storžičem pred streljanjem 1942

Jetniki iz begunij, ustreljeni kot talci v Mostah pri Žirovnici

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15